Mens kildelista stort sett kommer til slutt i en artikkel eller oppgave, er sitatene og tilhørende henvisninger en del av brødteksten din. Som med litteraturlista, er det ulik praksis for hvordan dette gjøres, men følger du rådene nedenfor kan du være rimelig sikker på at du oppfyller kravene. Rådene følger et mye brukt system (Harvardsystemet) og er oversiktlig og greit.

Kildebrukens kretsløp cc.jpg


I tillegg til at henvisningene skal gjøre det så enkelt som mulig for en leser å finne igjen akkurat den informasjonen du har brukt, er man forpliktet til å gjengi hvem som "eier" tankene. Sitatregelen er en sentral låneregel i Åndsverksloven. Allmennkunnskap omfattes ikke av denne regelen. Hva som regnes som allment, kan være avhengig av hvem som er målgruppen for en tekst. Det er viktig å bruke sitater og henvisninger riktig for at teksten din ikke skal oppfattes som plagiat.

Du skal aldri ha med en kilde i kildelista som du ikke har sitert og henvist til i teksten din Disse tre hører uløselig sammen i et kretsløp.


Direkte sitat

Hvis du bruker de nøyaktig samme ordene som i kilden din, er det et direkte sitat. Dette er fullt lovlig, så lenge du markerer sitatet tydelig og henviser riktig. Sjekk denne eksempelteksten om Hamsun for å se hvordan de ulike sitattypene ser ut i praksis.

Hvis sitatet er kortere enn tre linjer, skal det være en del av din egen tekst, men merkeres med anførselstegn: "sitat". Da kan det se slik ut:
Skjermbilde 2013-05-21 kl. 20.33.18.png

Hvis sitatet går over mer enn tre linjer, setter du det i et eget avsnitt med innrykk. Slik blir det et tydelig sitat selv om tekstblokken blir lang. Nå skal du ikke bruke anførselstegn:
Skjermbilde 2013-05-21 kl. 20.38.03.png

Indirekte sitat / parafrase / omskriving

Hvis du bruker noen andre sin informasjon, men skriver om teksten, er det fortsatt snakk om et sitat som krever henvisning. Det indirekte sitatet markeres ikke på annen måte enn gjennom henvisningen - dvs uten anførselstegn og annen grafisk utheving.
Skjermbilde 2013-05-21 kl. 20.39.30.png
Eksempeltekst


Henvisning

Dette er kun et slags stikkord som kortest mulig skal gi akkurat nok informasjon til leseren til å finne fram i kildelista og i kilden.
Sett opp henvisningen slik: (Forfatter Årstall, sidetall)
(Jensen 2007, s. 15)

Hvis det er snakk om to sider etter hverandre, blir det slik:
(Jensen 2007, ss. 15f.) Man skriver ss. for å indikere at det er flere sider. F'en står for "følgende side". Hvis det er flere enn to sider etter hverandre, blir det slik:
(Jensen 2007, ss. 15ff.)
Skjermbilde 2013-05-21 kl. 20.39.51.png

Er det flere sider i samme bok, men IKKE etter hverandre:
(Jensen 2007, ss. 15, 23, 47)

Det er ikke alltid mulig å sette et sidetall når du bruker digitale kilder. Da kan du sette inn avsnittet i stedet:
(Olsen 2009, avsn. 3)