Opphavsrett, bilder, musikk og lydeffekter

På denne siden finnes det eksempler på bilde-, lyd og musikkressurser som kan brukes i forbindelse med arbeid dere ønsker å publisere.


Opphavsrett
Det er flere forhold som spiller inn når det gjelder opphavsrett, og disse reguleres av Åndsverksloven. Den som har laget et kunstverk, tatt et bilde, komponert musikk eller lignende, har automatisk opphavsrett til dette åndsverket. Det innebærer at opphavspersonen har rett til å bestemme hvordan verket skal brukes. Noen ønsker å dele det de har laget, men de vil ikke at andre skal tjene penger på dette. Da kan de eksempelvis lisensiere verket sitt med en CC-lisens.

Alle bør være spesielt oppmerksom på én ting: Den som tar et fotografi har rettighetene til dette bildet. Men hvis det er lett gjenkjennelige personer på bildet, kan ikke fotografen publisere/offentliggjøre bildet uten tillatelse fra den eller de avbildede personene. Det er noen unntak her, men disse er lite aktuelle i skolesammenheng. Dette betyr at det ikke er lov å legge ut bilder av noen på eksempelvis Facebook, uten at disse personene har gitt tillatelse.

Bilder
Det finnes flere databaser med bilder som er til fri bruk. Under er det samlet noen ressurser som dere kan bruke. Det er ofte knyttet begrensninger i forhold til kommersiell bruk når det gjelder bildene. Husk å kreditere opphavsperson:

FlickrCC - Søkbar database med CC-lisensierte bilder. Husk å kreditere opphavsperson.
Everystockphoto - Dette er en søkemotor som søker etter bilder til fri bruk.
Wikimedia Commons - Her finner dere ulike medier som kan brukes. Husk å sjekke lisensiering. Den finner dere under bildet når dere har klikket dere helt inn.
Free Digital Photos – Vær nøye med å sjekke lisensiering på bildene på dette nettstedet. Vanligvis er det nok å oppgi opphavsmann og lenke til den aktuelle nettsiden.
Image After - Nok en søkbar database med bilder dere fritt kan bruke. Lisensiering for bilder på dette nettstedet finner dere her.


Lydeffekter og musikk

For bruk av lyder og musikk gjelder noen spesielle rettigheter. Det er eksempelvis lov å benytte musikk som bakgrunn i film eller lignende hvis lisensieringen tillater det, men du kan likevel ikke utgi denne musikken som et eget lydspor på en cd sånn ute videre. Vær alltid nøye med å kreditere opphavspersonen(e). Vær obs på at ressursene som oftest ikke kan brukes kommersielt.

Partners in Rhyme - Her finnes lydeffekter til fri bruk. Vær obs på at det finnes mange ressurser på dette nettstedet, men mye må du betale for. Lydeffektene som her lenkes til er gratis.
Jamendo - Mye musikk som kan brukes under cc-lisensiering (sjekk lisensmerkene, vanligvis kan dere dele på like vilkår og bruke fritt, hvis dere krediterer opphavsmann. Klikk på albumbildene, så får dere opp lisensieringstype.
The Freesound Project - Krever registrering for å laste ned lydspor her, men disse kan fritt brukes. Sjekk lisensiering for sikkerhets skyld.
Mobygratis.com - Dette nettstedet krever registrering og du må søke om å få bruke lydsporene.