Av Pablo Lizardo. Bildet er hentet fra http://www.flickr.com/photos/24480842@N03/3040615449
Av Pablo Lizardo. Bildet er hentet fra http://www.flickr.com/photos/24480842@N03/3040615449
Generelt om lenkesamlinger
Når du er på jakt etter informasjon til en oppgave, eller bare vil finne ut av noe, kan det være smart å ta utgangspunkt i lenkesamlinger. Fordelen med å ta utgangspunkt i lenker som andre har samlet, er at du kan gå ut i fra at den som har laget samlingen er fornøyd med akkurat disse lenkene. I tillegg kan du få ideer til nye innfallsvinkler og søk. Det finnes veldig mange lenkesamlinger ute på nettet, og det er viktig å alltid være kritisk til kildene, selv om lenkesamlingen er laget av en person eller institusjon med stor autoritet.

Bibliotekarens lenkesamling

Lenker Geografi

Lenker Religion og etikk