Lenkesamlinger:
Bildet er hentet fra www.flickr.com/photos/25182307@N00/2349586948
Bildet er hentet fra www.flickr.com/photos/25182307@N00/2349586948

Følg lenken Bibsys emneportal - humanistiske fag. Her finner du både faktasider og lenkesamlinger som kanskje kan være et utgangspunkt for prosjekt i religion og etikk. Bruk stolpemenyen til venstre, gå inn på mappene Filosofi, etikk og Religion - ikke bla deg gjennom hele lista!

Detektor er en kvalitetssikret lenkesamling som skal hjelpe elever med skolearbeid. Du kan søke etter emner, for eksempel "hinduisme", eller klikke deg gjennom den alfabetiske oversikten.


Tilbake til Religion og etikk


Bildet er hentet fra www.flickr.com/photos/14111752@N07/1923527018
Bildet er hentet fra www.flickr.com/photos/14111752@N07/1923527018
Lenker:
Buddhisme:
Buddhisme

Etikk:
Å leve eller la dø- brennpunkt
Brennpunkt: Livmor til leie
dagsnytt 18, eutanasi-debatt


Hinduisme:

Islam:

Islam i Norge
Imamen brennpunkt

Jødedom:

Kristendom:

katolsk.no er den offisielle hjemmesiden til den katolske kirken i Norge
kveker.org ser ut til å være det norske kvekersamfunnets offisielle hjemmeside

Humansime:
Brosjyre fra Humanetisk forbund
religiøs/sekulær humanisme
Wikipedia
Religøs vs sekulær humanisme v human-etisk forbund


Religion generelt:
History of Religion
The Big Religion Comparison Chart
Religion facts
Religion dk

Tilbake til Religion og etikk