Bildet er hentet fra www.flickr.com/photos/11401580@N03/2161810922
Bildet er hentet fra www.flickr.com/photos/11401580@N03/2161810922
Lenkesamlinger:
Følg lenken Bibsys emneportal - samfunnsfag. Her finner du både faktasider og lenkesamlinger som kanskje kan være et utgangspunkt for prosjekt i geografi/samfunnsgeografi. Bruk stolpemenyen til venstre - ikke bla deg gjennom hele lista!

Detektor er en kvalitetssikret lenkesamling som skal hjelpe elever med skolearbeid. Du kan søke etter emner, for eksempel "globalisering", eller bla deg gjennom den alfabetiske oversikten. Går du inn på statistikk, finner du forskjellige sider som bl.a. tar for seg befolkningsvekst.

Nasjonalbibliotekets lenkesamling til temaet Nordområdene

Bildet er hentet fra www.flickr.com/photos/81098106@N00/636842050
Bildet er hentet fra www.flickr.com/photos/81098106@N00/636842050
Lenker:
Miljøstatus i Norge "gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her presenteres miljøkunnskap i en sammenheng. Et vesentlig mål er å skape forståelse for sammenhengene mellom miljøets tilstand, hva som påvirker den, konsekvenser og tiltak." (fra nettstedets omtale)

Illustrasjoner fra boken Landet blir til

Statistisk sentralbyrås sider inneholder både nyttige tall og artikler.

Nasjonalbibliotekets temaside om Nordområdene