Hva er kjemi?

Det er vanskelig å gi noen kort definisjon på hva kjemi er. Kjemiens produkter og prosesser er både en del av kulturarven og viktige komponenter i dagliglivet. Noe mer nøkternt kan man si at kjemi er læren om stoffene - både naturlige og syntetiske - og deres reaksjoner. I programfaget kjemi skal du lære å forklare og forstå egenskaper, oppbygning og reaksjoner, og ikke minst lære det kjemiske tegnspråket samt å kunne gjøre beregninger.

Kjemi er først og fremst et eksperimentelt fag. I kjemitimene på videregående skole gjør vi mange spennende og interessante forsøk som underbygger og hjelper oss til å forklare teoristoffet.Faget tilhører realfagene og passer bra sammen med biologi og/eller fysikk.

Hvorfor velge kjemi?

Kjemifaget gir deg faglig bakgrunn til å forstå hvordan stoffer oppfører seg under ulike forhold, og hvilken betydning kjemien har i

very_toxic.jpg
"very toxic..." av gonzales2010. Hentet fra http://www.flickr.com/photos/98509694@N00/9639815

produksjon (kjemisk industri), i ernæring, helsevesen, i miljø- og forurensingsproblematikk og andre områder som
berører vår hverdag. Gjennom det praktiske laboratoriearbeidet vil du lære å omgås kjemikalier på en forsvarlig måte som tar hensyn til den enkeltes helse og til miljøet rundt. Kunnskaper i kjemi kan dessuten bidra til en utvidet forståelse av andre fag som biologi, fysikk, samfunnskunnskap og geografi.

Skal du bli bioingeniør, kjemiingeniør, reseptar, farmasøyt, lege, tannlege, agronom, veterinær og lignende er kjemi et nyttig fag å ha. Enkelte studier krever i dag full fordypning i kjemi. Dette gjelder medisin, tannlege og veterinærstudiet.


Hva lærer du?

Kjemi 1 Hovedområder

Språk og modeller i kjemi
Metoder og forsøk
Vannkjemi
Syrer og baser
Organisk kjemi 1
Kjemiske reaksjoner med likninger med vekt på hvordan dette brukes til vurdering av ressursbruk og utbytte. Historisk oversikt over kjemiske modeller.
Kjemi er et praktisk fag og her legges det vekt på praktisk laboratoriearbeid. Her inngår bruk av forskjellig utstyr, analyser og forsøk som viser hvordan modeller kan testes.
Struktur og egenskaper for vann. Løselighet av stoffer i vann både i dagliglivet og i miljømessig og industriell sammenheng.
Syrer, baser, pH-begrepet. Kjemiske prosesser i vannsom påvirker pH. Mange forsøk som knyttes opp mot dagligliv og helse og til industrielle prosesser.
Naturlige og syntetiske organiske stoffer, oppbygging og reaksjoner.
Navnsetting, systematisering og forsøk.

Kjemi 2 Hovedområder

Forskning
Analyse
Materialer
Organisk kjemi 2
Redoks-reaksjoner
Hvilke krav stilles til pålitelighet av resultater? Hvilken kjemisk forskning er høyaktuell i dag?
Hvilke analyse-metoder brukes i dag? Hvilke stoffer innholder inneholder løsningen eller blandingen? Hvor mye er det av stoffet?
Fokus på moderne materialer som polymerer og nanomaterialer. Miljø-konsekvenser ved produksjon og deponering av ulike materialer.
Hvordan reagerer organiske stoffer? Struktur og egenskaper til aminosyrer, proteiner, karbohydrater, lipider med mer.
Utføre forsøk med destillasjon, kromatografi og om-krystallisering.
Forsøk med enzymer.
Hvordan kan korrosjon hindres? Hvordan virker antioksidanter? Hvordan virker batterier? Gjøre forsøk med bl.a. forbrennings-reaksjoner, antioksidanter og elektro-kjemiske celler.

Ofte stilte spørsmål

Må jeg kunne mye matte for å ta kjemi?
  • Det er en fordel å ha en viss trening i matematikk, f. eks i å snu formler. Det kreves likevel ikke mye matematikk. Du klarer deg fint med kunnskap tilsvarende 1T /S1.
Er faget vanskelig?
  • For noen vil faget oppleves som vanskelig, men er du interessert i realfag og vant med å jobbe jevnt, er det et greit fag. Skippertaksmetoden er ikke å anbefale.
Er det mye lab?
  • Ja. Dersom du ikke liker laboratoriearbeid, er ikke dette faget for deg.
Er det et smart valg dersom du har tenkt å studere realfag etter videregående, men ikke vet hvilket?
  • Ja. Kjemifaget og arbeidsmetodene der lærer deg arbeidsmåter du vil få bruk for senere uansett hvilket realfag du har tenkt å studere.
Har jeg bruk for kjemi i hverdagen?
  • Vel, det kan gjøre hverdagen mer interessant når en finner feil i media fra folk som ikke kan realfag. Det er også greit å forstå hva hårsåpen og hudkremen faktisk inneholder.

Tilbake til oversikt over programfag ved St. Svithun vgs.