Det finnes ulike systemer for hvordan man setter opp en litteraturliste. Noen er mer innholdsrike enn andre, men det betyr ikke nødvendigvis at de er bedre. Det viktigste er at du får med nok informasjon til at det blir enkelt for andre å finne fram til kilden du har brukt. Bestem deg for å følge ett system, slik at litteraturlista blir enhetlig og oversiktlig. En litteraturliste skal alltid være sortert alfabetisk. (Universiteter og høgskoler har gjerne egne standarder for kildelister som studentene må følge.)


bibliography.jpg
Av papertrix. Bildet er hentet fra http://www.flickr.com/photos/92277692@N00/38028138

Det er enklest å føre opp analoge kilder, det vil si kilder som ikke er digitale. Analoge kilder, f.eks. bøker, forandrer seg ikke og har vanligvis tydelig informasjon om forfatter, tittel og utgivelse (sted og dato). Internett er i stadig forandring, og det er ikke sikkert at du finner igjen akkurat den siden du har brukt, og om du finner den, er innholdet kanskje endret. Derfor er det viktig å ha med dato for når du har innhentet informasjonen. Det kan være veldig smart å lagre en kopi av nettsiden på datamaskinen.

Uansett analog eller digital kilde, er det smart å notere all nødvendig informasjon om kildene underveis

- ikke vent til du er ferdig med å skrive. Dette er særlig viktig når du skal skrive en lang / omfattende oppgave og vil spare deg for stress og rot. I noen tilfeller krever oppgaven du skal vurdere kildene du har brukt. Da kan det være en idé å lage en annotert bibliografi, som er en en kildeliste kombinert med kildevurdering / -informasjon.

Praktiske tips

  • Hvis det er flere enn tre forfattere skriver du navnet på den første og et al. (som betyr "og andre"): Forfatter et al.
  • Hvis du ikke finner navnet på forfatteren, men det er en organisasjon e.l. som er ansvarlig, kan du sortere på organisasjonsnavn
  • Hvis du ikke finner navnet på forfatteren kan du sortere på verkets tittel: Verkets tittel i kursiv (Publiseringsdato). Sted: Forlag
  • Britannica har gjort kildeinnførselen for deg - husk bare å justere slik at det blir som nevnt under "Oppslagsverk/leksika"

Hvem eier domenet?

Hvis du ønsker å finne ut hvem som eier et domenenavn, kan du sjekke dette på ulike måter:

Hvordan føre ulike kilder i kildelista

Analoge kilder (trykket på papir):

Bok (selvstendig verk)

Forfatter. (Publiseringsdato). Verkets tittel i kursiv. Sted: Forlag
Christensen, L. S. (2012). Sluk. Oslo: Cappelen Damm.

Artikkel / dikt / del av verk

Forfatter. (Publiseringsdato). Artikkelens tittel . s. xx I: Verkets tittel i kursiv / Forfatter. Sted: Forlag/Utgiver
Bru, L. (2006). Vi jukser mindre. ss. 30-32 I: Plagiering før og nå / Nils Olsen. Stavanger: Juks forl.

Artikkel fra avis

Forfatter. (Publiseringsdato). Artikkelens tittel. s. xx I: Avisens tittel i kursiv. Sted: Forlag/Utgiver
Bru, L. (01.01.2006). Vi jukser mindre. ss. 20-21 I: Aften. Oslo: Aftenposten


Internett:


Artikkel fra nettavis

Skjermbilde 2013-05-21 kl. 21.48.48.png

PDF

For eksempel masteroppgaver, tidsskriftsartikler, digitaliserte bøker:
Forfatter. (Publiseringsdato). Verkets tittel i kursiv. Sted: Forlag/Utgiver. Lokalisert [dato] på Internett: URL
Skjermbilde 2013-05-21 kl. 22.06.24.png

Bilder/kunstverk

Pass på at du bruker lovlige bilder - sjekk lisensen!
Husk at det er selve kunstverket som er poenget - ikke bildet av kunstverket. Typen kunstverk kommer i skarpe klammer:
Fotograf/kunstner (Publiseringsdato). Navn på bilde [dokumenttype]. Lokalisert [dato] på Internett: URL
Skjermbilde 2013-05-21 kl. 21.46.02.png
Hvis du ikke finner navn på kunstner, flytter du tittelen fram. Hvis bildet er et illustrasjonsfoto i et oppslagsverk som Britannica eller Wikipedia, altså del av et verk, blir det slik:
Prophet's Mosque [fotografi]. Encyclopedia Britannica. Lokalisert 23.11.2011 på Internett:
http://school.eb.co.uk/eb/art-55366/The-Prophets-Mosque-in-Medina-Saudi-Arabia-containing-the-tomb

Leksika / oppslagsverk

Britannica, Wikipedia, SNL og liknende, settes på artikkelnavn:
Skjermbilde 2013-05-21 kl. 22.02.19.png
Film:

Regissør (Publiseringsdato). Filmens tittel i kursiv [film]. Sted/land: Produksjonsselskap/distributør
Olin, M. (2002). Kroppen min [film]. Norge: Scanbox Entertainment

Musikk:

Album:

Artist (Publiseringsdato). Albumtittel [CD]. Sted/land: Produksjonsselskap/distributør
Oasis (2005). Don't believe the truth [CD]. Storbritannia: Sony

Sang:

Artist (Publiseringsdato). Sangtittel. Spor xx på: Albumtittel [CD]. Sted/land: Produksjonsselskap/distributør
Oasis (2005). Mucky fingers. Spor 2 på: Don't believe the truth [CD]. Storbritannia: Sony

Oppslagsverk / leksika:

Samme prinsipp som oppslagsverk på nettet. Men legg til sted og forlag:
Tittel på oppslaget (Publiseringsdato). Navn på oppslagsverk. Sted: Forlag