Kildekritikk

 • Kildekritikk er viktig uansett om kilden er analog eller digital.
 • Alle kilder må vurderes.
 • Jo mer du vet om et emne, jo enklere blir det å vurdere.


Det er mange ting man må ta hensyn til når man vurderer en kilde. NTNU har laget en side hvor du både kan lese om og teste dine kunnskaper om kildekritikk. Der finner man også nøkkelordene

 • Troverdighet
 • Objektivitet
 • Nøyaktighet
 • Egnethet
Av philomythus. Bildet er hentet fra http://www.flickr.com/photos/65297310@N00/433233740
Av philomythus. Bildet er hentet fra http://www.flickr.com/photos/65297310@N00/433233740

Innbakt i TONE finner du de viktige spørsmålene:

 • Stemmer opplysningene med andre kilder?
 • Hvem har skrevet teksten? Har vedkommende en spesiell kompetanse eller troverdighet?
 • Hvor finner du teksten? Er dokumentet feks. knyttet til en bestemt organisasjon?
 • Hvorfor er teksten blitt skrevet? Skal den overbevise, informere, harselere osv? Sjekk URL (se praktiske tips)
 • Når er teksten skrevet? Er informasjonen ny nok?
 • Er språket korrekt? Passer tonen i språket til temaet?
 • Er layouten profesjonell?
 • Er kilden sponset? Reklame?
 • Får du svar på det du trenger?

Det er ikke slik at du må ha svar på alle disse spørsmålene for å kunne vurdere om kilden er god. Men jo mer du finner ut, dess bedre er ditt utgangspunkt for å vurdere kilden.

Det er heller ikke slik at det du synes er gode svar er en garanti for at kilden er til å stole på. Men det er et godt utgangspunkt for å reflektere rundt kildens autoritet. Det viktigste er at du alltid er kritisk og forholder deg aktivt til informasjonen. Det vil være en styrke for arbeidet ditt at du kjenner til både positive og negative sider ved en kilde.

Noen oppgavetyper innebærer at du skal skrive en vurdering av kildene du har brukt. Da kan det være nyttig å lage en annotert bibliografi - også om vurderingen skal gjøres muntlig, for eksempel til eksamen.Kildekritikk og Internett: Tips

Domene

Du må alltid være kritisk til kildene du bruker. Tipsene under kan hjelpe deg med det puslespillet det er å kvalitetssikre.
Domener vi generelt stoler litt mer på enn andre:
 • Se etter koder for land: .no, .uk, .de osv.
 • .edu = undervisningsinstitusjoner. I noen land kombineres dette med også med landekoder
 • .org = organisasjoner
 • .gov = mundighetene i USA

Domener vi generelt er litt mer kritiske til:
 • .com
 • .net

Siteringer

Siteringer krediterer de som har funnet på noe eller skrevet noe osv, både analogt og digitalt. Hvis du har fått svar på de fleste av kildekritikkspørsmålene, men framdeles er usikker, kan du spørre det om følgende:
 • Er det mange andre som synes at kilden er god? Hvor mange har lenket til den siden du vil vite mer om? Er disse sidene troverdige?
 • I Google kan du prøve funksjonen Link:URL for se hvilke sider som lenker til den siden du vil sjekke. Søkemotorenes rangering av treff er ikke til å stole på og til dels vet man ikke hvilke kriterier de sorterer etter.

Personling eierskap

 • En tilde ~ i url-en indikerer at noen har personlig eierskap i det som er lagt ut. Det kan se slik ut: sun3.lib.uci.edu/~murrizol/ts_history/tshist.htm