Alexander Kielland


Stavangers store sønn Alexander Lange Kielland, ble født den 18. Februar 1849 i stavanger. Foreldrene Jens Zetlitz Kielland og Christine Lange viste nok ikke hvilken betydning deres sønn ville få for skjønnlitteraturen i Norge. Kielland ble født inn i en svært rik familie og gikk derfor på Stavanger Katedralskole, han gikk ut med gode karakterer. Han var gift med den vakre og sjarmerende Beate Ramsland. Noen av hans største verk var Gift, Skipper worse og Fortuna.

I sine senere år jobbet han som redaktør for Stavanger Avis og ble han borgermester i Stavanger. I 1902 ble han amtmann i Romsdal. Disse vervene reddet hans økonomiske situasjon som hadde vært ille i 1870- og 80-årene på grunn av konas høye forbruk og hans egen alkoholisme. Kielland var en stor mann, også fysisk og da Amalie Skram første gang møtte han når han var i 30-årene utbrøt hun "Nei, for en fet, glad laps!". Kielland døde på grunn av sin usunne livsstil bare 57 år gammel i 1906.


Forfatterskap

Alexander Kielland har skrevet mange verk, blant annet mange noveller, samlet i novellesamlinger kalt Noveletter. Romaner, skuespill og essays, men det han er mest kjent for må være novellene og romanene, og da spesielt de fire jeg nettopp nevnte.
I 1880 årene ble han sett på som en av de aller krasseste tendensdikterne i norsk litteratur. Han ville få fram uakseptable samfunnsforhold og dermed være med på å endre de. Dette er i god ånd med utsagnet til Georg Brandes, om å sette problemer under debatt.
Dermed passer han fint inn i realismen og naturalismen, noe vi også ser ut fra verkene hans.

I Garman & Worse, hvor hovedtemaene er konflikten mellom gammel og ny vitenskap, skolevesenet, kirken, kvinnesaken og andre sosiale problemer. Oppfølgeren, Skipper Worse tar opp temaer som erotikk, generasjonsmotsetninger og avsløringer av hykleri.

I Kiellands kanskje mest kjente roman, Gift, tar han opp problemer med skolesystemet, konfirmasjonen, kvinnerollen og moderne forretningsdrift som blir satt under debatt. Det er mange som tror at nettopp denne romanen har hatt stor innvirkning for den norske skoledebatten på 1800-tallet.
Dette er verk som mest passer hjemme i realismen, men han har også skrevet verk av en mer naturalistisk art. Et veldig godt eksempel på dette er novellen Karen. Temaene i denne novellen er kjønnsroller, utroskap, ekteskap, og ulykkelig kjærlighet, som ender i død.

Liste over verk

external image kielland_24912o.jpg

Noveller

 • Novelletter, 1879
 • Nye Novelletter, 1880
 • To Novelletter fra Danmark, 1882

Romaner

 • Garman & Worse, 1880
 • Arbeidsfolk, 1881
 • Else, 1881
 • Skipper Worse, 1882 (frittstående fortsettelse av Garman & Worse (men handling fra tiden før Garman & Worse))
 • Gift, 1883
 • Fortuna, 1884 (frittstående fortsettelse av Gift)
 • Sne, 1886
 • Sankt Hans Fest , 1887 (frittstående fortsettelse av Fortuna)
 • Jacob, 1891

Skuespill

 • Paa Hjemvejen, 1878
 • Hans Majestæts Foged, 1880
 • Det hele er Ingenting, 1880
 • Tre par, 1886
 • Bettys Formynder, 1887
 • Professoren, 1888

Essays

 • Forsvarssagen, 1890
 • Mennesker og Dyr, 1891
 • Omkring Napoleon, 1905

Brev

 • Brev 1869-1906, 4 bind, 1978-1981