"Jeg ser" er et modernistisk dikt skrevet av Sigbjørn Obstfelder som tar for seg industrialismen i Norge.
Diktet ble skrevet allerede i nyromantikken, men allikevel har Obstfelder skrevet i en modernistisk sjanger
noe som gjorde han var en av de første modernistiske dikterne i Norge.

Modernismen går ut på å skape, forbedre og forandre omgivelsene sine, noe som Obstfelder
prøver å oppnå med dette diktet.Han har valgt modernismen bevisst for å vise at vi lever i en
helt ny tid og at han går vekk fra det gamle (antikken). Dette er også grunnen til at diktet er
uten enderim og en fast rytme. I diktet føler han angst, ensomhet og fremmedfølelse.
Derfor spør han seg selv hvem han er og hvordan han kan finne sin plass i den nye og
moderne industriverdenen. Han er ikke lenger omgitt av fin natur, men av store bygninger
og et tydelig klassesamfunn. Hovedpersonen står alene og ser på de andre menneskene og
ser hvor fjernt dette er fra hans eget liv. Obstfelder bruker også bilder for å beskrive og skape
stemning i diktet.En annen ting som er viktig er hans opplevelse av virkeligheten
som meningsløs og ubegripelig noe som gjør at diktet kommer i den modernistiske sjangeren.