Digital historiefortelling

Informasjon

Når man skal lage en digital historiefortelling, er det noen viktige element man må tenke over:
  1. Hvis filmen skal publiseres på noen måte, MÅ det bare benyttes bilder som manhar tillatelse til å bruke.
  2. Det samme gjelder musikk og eller lydeffekter som brukes i filmen. Benytt kun lydspor dere har rett til å gjengi. Er man usikker på lisensiering, bør man la være å bruke det eller de aktuelle mediene.
  3. Tekst er også rettighetsbelagt, så heller ikke her kan ma fritt bruke eksempelvis et dikt hvis det ikke er tydelig spesifisert.

I en digital historiefortelling kan man med fordel bruke egne bilder, slik at man ikke bruker veldig mye tid på å lete etter noe på Internett med passende lisensiering.

Hjelp til å finne bilder og musikk som fritt kan brukes: Opphavsrett, bilder, lyd og musikk

For å lage en digital historiefortelling, kan man bruke programmet Windows Movie Maker (pc) eller iMovie (mac). Poenget er å sette sammen bilder og lyd til en fortelling basert på en tekst.

Under er et eksempel på en digital historiefortelling der temaet er lys. Filmen er publisert med tillatelse fra opphavsmennene.

Filmen er laget av Eivinn Arne Jensen Larsen og Hanne Helgesen (de var elever ved St. Svithun vgs da de laget filmen):

Lys i Rennesøytunnelen from Eivinn Arne Jensen Larsen og Hanne Helgesen on Vimeo.