Atekst er en passordbelagt database som inneholder redaksjonelt stoff i fulltekst fra aviser og tv/radio. Her finner du det som har stått i avisenes papirutgaver helt tilbake til 1945 - med andre ord: det du ikke nødvendigvis finner på det åpne nettet. Basen har en ganske avansert søkefunksjon og du kan velge om du vil se den faktiske avissiden, eller en utskriftsvennlig versjon. Primærkilder er alltid nyttig når du skriver oppgaver eller skal lese deg opp, og med Atekst kan du ikke bare få informasjon om Kronprins Olavs inspeksjon av kadettene i 1945, men også se akkurat hvordan avissiden så ut den dagen hendelsen ble omtalt.

Du finner Atekst på Elevrommet på It's learning. Det kreves litt øvelse for å foreta effektive søk i denne basen, men det fungerer i prinsippet på samme måte som på nettet forøvrig. Mestrer du den ene basen, mestrer du den andre.