En bibliografi ser ut som en vanlig kildeliste. Den er ikke knyttet til en oppgave, men skal gi en oversikt over hvilke kilder som finnes innenfor et bestemt tema. Derfor er den ofte ganske omfattende.

En annotert bibliografi er en slags utvidet litteraturliste som ikke bare inneholder "harde fakta" om, men også en vurdering av kilden og dens relevans. På SØK & SKRIV kan du lese mer om hva en annotering gjerne inneholder. I forbindelse med vurderingsoppgaver, kan du også legge inn elementer fra Kildekritikk.

En innførsel i en annotert bibliografi, inkludert kildekritisk vurdering, kan se slik ut:

Hagen, E.B. (2002). Knut Hamsuns ”Hemmelige ve”. I: Forklaringer : litterære tekster lest på nytt / Per-Arne Michelsen, Marianne Røskeland (red.). LNU: Fagbokforlaget, ss.130-138
Hagen vurderer Hamsuns tekst ut fra forfatterens biografi, og setter den inn i en ny sammenheng. Artikkelen argumenterer sterkt for at Hamsuns biografi er avgjørende for tolkningen av novellen, og forankrer dette i moderne litteraturteori (motivasjon/innhold). Artikkelen er relevant, da den belyser en annen dimensjon av novellen enn de øvrige tekstene. Hagen er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, og har utgitt en rekke bøker. Artikkelen er av nyere dato og er en del av en artikkelsamling utgitt på det anerkjente Fagbokforlaget (kildekritikk).
NB: Annoteringen er skrevet uten at artikkelen er blitt lest og kan ikke brukes som annet enn et eksempel på formulering og innhold.